مجله

آخرین نوشته‌ها


مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/19 22:17:17 بازدید : 7 نویسنده : علی شهنی دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/14 09:45:48 بازدید : 20 نویسنده : علی شهنی دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟

تهیه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 16:50:46 بازدید : 42 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تهیه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

شش نکته در اجرای ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 16:45:33 بازدید : 40 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
شش نکته در اجرای ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اجرای برنامه روابط عمومی در هفت روز
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 15:25:21 بازدید : 37 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
	اجرای برنامه روابط عمومی در هفت روز

سه نکته برای خلق استراتژی روابط عمومی اثربخش
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 10:03:45 بازدید : 11 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
سه نکته برای خلق استراتژی روابط عمومی اثربخش

ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 10:02:30 بازدید : 33 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهمیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/09/11 09:59:31 بازدید : 22 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اهمیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ بروزرسانی : 1396/08/20 09:34:10 بازدید : 12 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی

رسانه تصویری کلید بازار

آموزش content Marketing- قسمت اول