مجله

آخرین نوشته‌ها


مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ ثبت : 1396/09/19 22:15:28 بازدید : 300 نویسنده : علی شهنی دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ ثبت : 1396/08/20 09:34:10 بازدید : 114 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهمیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تاریخ ثبت : 1396/08/20 09:26:30 بازدید : 214 نویسنده : مدیر سیستم دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اهمیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟
تاریخ ثبت : 1396/08/20 09:20:14 بازدید : 251 نویسنده : علی شهنی دسته : ارتباطات یکپارچه بازاریابی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟