اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر مبنای دو اصل پایه‌گذاری شده است.

اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اصل اول:

ارتباطات یکپارچه بازاریابی باید تعاملی دو طرفه و پویا بین شما و مخاطب باشد.

برای ایجاد رابطه‌ای اثربخش با مخاطب، ابتدا بدانید مخاطب چرا به پیام بازاریابی شما پاسخ می‌دهد؟ آیا یک واکنش طبیعی است یا برای رفع یک نیاز از خودش؟ این نیاز «مفهومی فردی» دارد. فردی که برای تصمیم گیری احساس نیاز به راهنمایی می‌کند، ممکن است هنگام خرید محصول، شکافی در رفع نیازش ببیند. ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر این فرد تأثیر می‌گذارد و به او القا می‌کند کدام برند به بهترین شکل این شکاف را پر می‌کند.

همچنین باید بدانید که مخاطب چگونه به پیام بازاریابی پاسخ می‌دهد. روانشناسیِ شناختی، مسائلی را مطرح کرده است در مورد این که انسان چگونه به محرک‌های بیرونی ـ مثل پیام بازاریابی ـ پاسخ می‌دهد.

،، مخاطبان، بسیاری از تصمیم‌های خود را بر مبنای نگرش‌شان نسبت به برند می‌گیرند که این نگرش می‌تواند تحت تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشد. (McGrath, 2005b, p.4) ،،

 

مخاطبان در سه مرحله به محرک‌های پیام بازاریابی پاسخ می‌دهند:

  • شناختی: فعالیت ذهنی در این مرحله، آگاهانه است.
  • احساسی: در این مرحله، احساسات فرد درگیر می‌شود.
  • رفتاری: این مرحله، درست جایی است که مخاطبان علاقمند می‌شوند به پیام بازاریابی پاسخ دهند.

 

اگر این دانش را داشته باشید که مخاطبان چگونه به پیام بازاریابی شما پاسخ می‌دهند، می‌توانید مدل‌های برنامه‌ریزی رسانه را به کار بگیرید تا مشخص کنید چه تعداد پیام و با چه کیفیتی لازم است تا مخاطب به خوبی پیام‌تان را متوجه شود.

درباره نویسنده

نظرات

نظرات خود را ارسال نمایید.