تولید و بازاریابی محتوا

واحد بازاریابی محتوا، موتور محرک بازاریابی در قلب شرکت شماست

بازاریابی محتوا به شما می‌گوید چگونه مخاطبان‌تان را با کسب و کارتان درگیر کنید. واحد بازاریابی محتوا، مسئولیت معرفی برند – کسب و کار و محصولات – شما را بر عهده دارد. سرمایه گذاری برای این واحد که قلب تپنده فعالیت‌های بازاریابی شماست، یک سرمایه گذاری برای داشتن رسانه ای قدرتمند است.

بازاریابی محتوا، یک بازی برد-برد با مخاطبان است. به آن‌ها محتوایی جذاب و ارزشمند می‌دهید و آن‌ها در هر مرحله از چرخه خرید که باشند، به شما وفادارتر می‌شوند. بازاریابی محتوا، یک استراتژی هوشمندانه برای رسیدن به اهداف فروش شماست.

حال که تصمیم گرفتید در دلِ شرکت‌تان، واحد بازاریابی محتوا تأسیس کنید، باید طرح و برنامه ای منسجم و گام به گام داشته باشید.

کلید بازار، قفل این واحد را برای شما باز می‌کند. و در سه مرحله برای شما «برنامه راه اندازی واحد بازاریابی محتوا» تهیه می‌کند:

1. تحقیقات بازار، محصول، مشتریان و رقبای کسب و کار شما

2. تدوین استراتژی بازاریابی محتوا، بازمهندسی فرآیندها و بودجه بندی منابع

3. طرح عملیاتی، مراحل اجرا، آموزش نیروی انسانی، سیستم گزارش گیری و غیره

کلید بازار در تمام این مراحل در کنار شما خواهد.