شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، زیر مجموعه مهمی از بازاریابی دیجیتال هستند. اما صرف اینکه یک پیج یا کانال داشته باشیم نمی‌تواند دست آوردی داشته باشد. حضور در شبکه‌های اجتماعی نیازمند مدیریت است. یعنی برنامه ریزی، تدوین استراتژی، تولید محتوا، گزارش گیری، ارتباط دو طرفه با مخاطب و غیره.

کلید بازار، با تمام قوا شبکه‌های اجتماعی شما را مدیریت می‌کند تا بتواند نیاز مخاطب شما را بهتر شناسایی کند. به این ترتیب، فاصله مشتریان تان با برندتان کمتر و کمتر می‌شود.